Language:  

Túinluidh
Gaeilge
 • Male (married & unmarried)
  Túinluidh
 • Female (married)
  Túinluidh
 • Female (unmarried)
  Túinluidh
 • House
  Túinluidh
 • Surname History:
  1. See de túinléigh, (Sloinnte Gaedheal is Gall )
 • Sources:
  Sloinnte Gaedheal is Gall

Other Variations

Alternative Language

 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
[+]Feedback
Coding by Maithu Design by Cillian O'Mongain Foras na Gaeilge