Language:  

Ó Flannail
Gaeilge
 • Male (married & unmarried)
  Ó Flannail
 • Female (married)
  Uí Fhlannail
 • Female (unmarried)
  Ní Fhlannail
 • House
  Uí Fhlannail
 • Sources:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir

Alternative Language

 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
[+]Feedback
Coding by Maithu Design by Cillian O'Mongain Foras na Gaeilge