Language:  

Ó Farraigh
Gaeilge
 • Male (married & unmarried)
  Ó Farraigh
 • Female (married)
  Uí Fharraigh
 • Female (unmarried)
  Ní Fharraigh
 • House
  Uí Fharraigh
 • Sources:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir

Alternative Language

 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
[+]Feedback
Coding by Maithu Design by Cillian O'Mongain Foras na Gaeilge