Teanga:  

Mag Riallghusa
Gaeilge
 • Fear (pósta & neamhphósta)
  Mag Riallghusa
 • Bean (pósta)
  Mhig Riallghusa
 • Bean (neamhphósta)
  Nig Riallghusa
 • Teach
  Mhig Riallghusa
 • Stair an Sloinne:
  1. Variant of mac niallghuis, mac niallghusa. see mag riallghuis, mag riallghusa, (Sloinnte Gaedheal is Gall )
  2. Corrupt for mac niallghuis, mac niallghusa, which see; not uncommon in parts of connacht, (Sloinnte Gaedheal is Gall )
 • Foinsí:
  Sloinnte Gaedheal is Gall

Éagsúlachtaí Eile

Teanga eile

 • English
  Foinse:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Foinse:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Foinse:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Foinse:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Foinse:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Foinse:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
[+]Aiseolas
Coding by Maithu Design by Cillian O'Mongain Foras na Gaeilge