Language:  

Mac Uaitéir
Gaeilge
 • Male (married & unmarried)
  Mac Uaitéir
 • Female (married)
  Mhic Uaitéir
 • Female (unmarried)
  Nic Uaitéir
 • House
  Mhic Uaitéir
 • Surname History:
  1. Son of walter' (often pronounced 'water'), (Sloinnte Gaedheal is Gall )
  2. Son of walter.' see mac uaitéir, which is a variant, (Sloinnte Gaedheal is Gall )
 • Sources:
  Sloinnte Gaedheal is Gall An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir

Other Variations

Alternative Language

 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
[+]Feedback
Coding by Maithu Design by Cillian O'Mongain Foras na Gaeilge