Language:  

Mac Phóil
Gaeilge
 • Male (married & unmarried)
  Mac Phóil
 • Female (married)
  Mhic Phóil
 • Female (unmarried)
  Nic Phóil
 • House
  Mhic Phóil
 • Sources:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir

Alternative Language

 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
 • English
  Source:
  An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
[+]Feedback
Coding by Maithu Design by Cillian O'Mongain Foras na Gaeilge