Language:  

de Sionúir
Gaeilge
 • Male (married & unmarried)
  de Sionúir
 • Female (married)
  de Sionúir
 • Female (unmarried)
  de Sionúir
 • House
  de Sionúir
 • Surname History:
  1. Also soiniúir, which see. see de sionúir, (Sloinnte Gaedheal is Gall )
 • Sources:
  Sloinnte Gaedheal is Gall

Other Variations

Alternative Language

 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
 • English
  Source:
  Sloinnte Gaedheal is Gall
[+]Feedback
Coding by Maithu Design by Cillian O'Mongain Foras na Gaeilge